Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Tự luận – Đề 4)

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Tự luận – Đề 4)

cau-1-de-1

cau-3-de-1

cau-1-de-1-dap-an

cau-2-de-1-dap-an

cau-3-de-1-dap-an

cau-3-de-1-dap-an-1

cau-3-de-1-dap-an-2

cau-5-de-1-dap-an

cau-5-de-1-dap-an-1

cau-5-de-1-dap-an-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: