Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm 2009-2010

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm 2009-2010

cau1-de8

cau1-de9

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên hay khác: