Đề thi vào lớp 10 môn Toán TPHCM năm 2023

Đề thi tuyển sinh vào 10 Toán Tp.HCM năm 2023

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-1

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-2

Đáp án đề thi Toán vào 10 Tp.HCM 2023

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-3

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-4

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-5

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-6

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-7

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-8

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-9

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-10

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tphcm-nam-2023-11

Xem thêm đề thi vào lớp 10 Tp.HCM có đáp án hay khác: