Bộ 10 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2023 có đáp án

Bộ 10 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2023 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo …..

Kì thi tuyển sinh vào 10

Năm học 2022 – 2023

Đề thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 120 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

cau-1

1) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P?

2) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P có giá trị nguyên?

Câu II: (1,5 điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Tổng các chữ số của 1 số có hai chữ số là 9. Nếu thêm vào số đó 63 đơn vị thì số thu được cũng viết bằng hai chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. Hãy tìm số đó.

2) Chứng minh hàm số y = 2x luôn đồng biến trên tập .

Câu III: (3,0 điểm).

cau-3-de-1

Câu IV: (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng:

1) Chứng minh rằng:

a) Tứ giác CEHD nội tiếp.

b) Bốn điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

c) AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC .

d) H và M đối xứng với nhau qua BC.

2) Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

cau-4-de-1

giai-cau-1-de-1

giai-cau-1-de-1-2

giai-cau-2-de-1

giai-cau-3-de-1

giai-cau-3-de-1-2

giai-cau-4-de-1

giai-cau-4-de-1-2

giai-cau-4-de-1-3

giai-cau-4-de-1-4

giai-cau-4-de-1-5

cau-1-de-2

cau-4-de-2

giai-cau-1-de-2

giai-cau-2-de-2

giai-cau-3-de-2

giai-cau-4-de-2

giai-cau-5-de-2

giai-cau-5-de-2-1

giai-cau-5-de-2-2

cau-1-de-3

cau-2-de-3

giai-1-cau-1-de-3

giai-1-cau-3-de-3

giai-cau-4-de-3

giai-cau-4-de-3-1

giai-cau-4-de-3-2

giai-cau-4-de-3-3

cau-1-de-4

giai-cau-1-de-4

giai-cau-2-de-4

giai-cau-3-de-4

giai-cau-3-de-4-1

giai-cau-3-de-4-2

giai-cau-4-de-4

giai-cau-4-de-4-1

giai-cau-4-de-4-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: