Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2022-2023 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2022-2023 có đáp án (Đề 2)

cau1-de1

cau2-de1

cau1-de1-dap-an

cau1-de1-dap-an-1

cau2-de1-dap-an

cau2-de1-dap-an-1

cau3-de1-dap-an

cau3-de1-dap-an-1

cau4-de1-dap-an

cau4-de1-dap-an-1

cau4-de1-dap-an-2

cau5-de1-dap-an

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: