Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 1)

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 1)

cau-1-de-1

cau-6-de-1

cau-2-de-1-tu-luan

giai-cau-1-de-1giai-cau-2-de-1

giai-cau-2-de-1-1giai-cau-3-de-1

giai-cau-4-de-1

giai-cau-4-de-1-1

giai-cau-4-de-1-2

giai-cau-4-de-1-3

giai-cau-5-de-1

cau-1-de-2

cau-6-de-2

cau-2-de-2-tu-luan

cau-2-de-2-tu-luan-1

cau-2-de-2-tu-luan-2

cau-2-de-2-tu-luan-3

cau-2-de-2-tu-luan-4

cau-3-de-2-tu-luan

cau-4-de-2-tu-luan

cau-4-de-2-tu-luan-1

cau-4-de-2-tu-luan-2

cau-4-de-2-tu-luan-3

 

 

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: