Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 2)

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 2)

cau-1-de-1-trac-nghiem

cau-5-de-1-trac-nghiem

cau-1-de-1-tu-luancau-1-de-1-tu-luan-1cau-1-de-1-tu-luan-2

cau-2-de-1-tu-luan

cau-2-de-1-tu-luan-1

cau-2-de-1-tu-luan-2

cau-2-de-1-tu-luan-3

cau-2-de-1-tu-luan-4

cau-4-de-1-tu-luan

cau-4-de-1-tu-luan-1

cau-4-de-1-tu-luan-2

cau-4-de-1-tu-luan-3

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: