Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TP Hồ Chí Minh năm 2008-2009

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TP Hồ Chí Minh năm 2008-2009

cau1-de6

cau3-de6

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên hay khác: