Tổng Hợp Các Khối Thi Đại Học Và Các Ngành Nghề Tương Ứng

Vy - 01/06/2022

Khi kì thi THPT Quốc gia sắp đến gần thì rất nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm đến thông tin về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng. Sau đây, Marathon Education sẽ tổng hợp từ A – Z về khối thi và ngành nghề tương ứng để giúp các em học sinh định hướng đúng đắn được khối thi của mình. Cùng theo dõi chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

Bảng tổng hợp các khối thi đại học và môn thi tương ứng

Các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng luôn là vấn đề đang được quan tâm, và tìm kiếm hàng đầu được tìm kiếm hàng đầu mỗi khi kì thi THPT Quốc gia diễn ra. Do vậy, các em có thể tham khảo bảng tổng hợp các khối thi và môn thi tương ứng dưới đây:

Khối A

TÊN KHỐI THIMÔN THI
Khối A00Toán, Lý, Hóa
Khối A01Toán, Lý, Anh
Khối A02Toán, Lý, Sinh
Khối A03Toán, Lý, Sử
Khối A04Toán, Lý, Địa
Khối A05Toán, Hóa, Sử
Khối A06Toán, Hóa, Địa
Khối A07Toán, Sử, Địa
Khối A08Toán, Sử, GDCD
Khối A09Toán, Địa, GDCD
Khối A10Toán, Lý, GDCD
Khối A11Toán, Hóa, GDCD
Khối A12Toán, KHTN, KHXH
Khối A14Toán, KHTN, Địa
Khối A15Toán, KHTN, GDCD
Khối A16Toán, KHTN, Văn
Khối A17Toán, Lý, KHXH
Khối A18Toán, Hóa, KHXH

Khối B

Khối B00Toán họcHóa họcSinh học
Khối B01Toán họcSinh họcLịch sử
Khối B02Toán họcSinh họcĐịa lý
Khối B03Toán họcSinh họcNgữ Văn
Khối B04Toán họcSinh họcGDCD
Khối B05Toán họcSinh họcKHXH
Khối B08Toán họcSinh họcTiếng Anh

Khối C

Khối C00Ngữ VănLịch sửĐịa lý
Khối C01Ngữ VănToán họcVật lý
Khối C02Ngữ VănToán họcHóa học
Khối C03Ngữ VănToán họcLịch sử
Khối C04Ngữ VănToán họcĐịa lý
Khối C05Ngữ VănVật lýHóa học
Khối C06Ngữ VănVật lýSinh học
Khối C07Ngữ VănVật lýLịch sử
Khối C08Ngữ VănHóa họcSinh học
Khối C09Ngữ VănVật lýĐịa lý
Khối C10Ngữ VănHóa họcLịch sử
Khối C12Ngữ VănSinh họcLịch sử
Khối C13Ngữ VănSinh họcĐịa lý
Khối C14Ngữ VănToán họcGDCD
Khối C15Ngữ VănToán họcKHXH
Khối C16Ngữ VănVật lýGDCD
Khối C17Ngữ VănHóa họcGDCD
Khối C19Ngữ VănLịch sửGDCD
Khối C20Ngữ VănĐịa lýGDCD

Khối D

Khối D01Ngữ VănToán họcTiếng Anh
Khối D02Ngữ VănToán họcTiếng Nga
Khối D03Ngữ VănToán họcTiếng Pháp
Khối D04Ngữ VănToán họcTiếng Trung
Khối D05Ngữ VănToán họcTiếng Đức
Khối D06Ngữ VănToán họcTiếng Nhật
Khối D07Toán họcHóa họcTiếng Anh
Khối D08Toán họcSinh họcTiếng Anh
Khối D09Toán họcLịch sửTiếng Anh
Khối D10Toán họcĐịa lýTiếng Anh
Khối D11Ngữ VănVật lýTiếng Anh
Khối D12Ngữ VănHóa họcTiếng Anh
Khối D13Ngữ VănSinh họcTiếng Anh
Khối D14Ngữ VănLịch sửTiếng Anh
Khối D15Ngữ VănĐịa lýTiếng Anh
Khối D16Toán họcĐịa lýTiếng Đức
Khối D17Toán họcĐịa lýTiếng Nga
Khối D18Toán họcĐịa lýTiếng Nhật
Khối D19Toán họcĐịa lýTiếng Pháp 
Khối D20Toán họcĐịa lýTiếng Trung
Khối D21Toán họcHóa họcTiếng Đức
Khối D22Toán họcHóa họcTiếng Nga
Khối D23Toán họcHóa họcTiếng Nhật
Khối D24Toán họcHóa họcTiếng Pháp 
Khối D25Toán họcHóa họcTiếng Trung
Khối D26Toán họcVật lýTiếng Đức
Khối D27Toán họcVật lýTiếng Nga
Khối D28Toán họcVật lýTiếng Nhật
Khối D29Toán họcVật lýTiếng Pháp 
Khối D30Toán họcVật lýTiếng Trung
Khối D31Toán họcSinh họcTiếng Đức
Khối D32Toán họcSinh họcTiếng Nga
Khối D33Toán họcSinh họcTiếng Nhật
Khối D34Toán họcSinh họcTiếng Pháp 
Khối D35Toán họcSinh họcTiếng Trung
Khối D41Ngữ VănĐịa lýTiếng Đức
Khối D42Ngữ VănĐịa lýTiếng Nga
Khối D43Ngữ VănĐịa lýTiếng Nhật
Khối D44Ngữ VănĐịa lýTiếng Pháp 
Khối D45Ngữ VănĐịa lýTiếng Trung
Khối D52Ngữ VănVật lýTiếng Nga
Khối D54Ngữ VănVật lýTiếng Pháp 
Khối D55Ngữ VănVật lýTiếng Trung
Khối D61Ngữ VănLịch sửTiếng Đức
Khối D62Ngữ VănLịch sửTiếng Nga
Khối D63Ngữ VănLịch sửTiếng Nhật
Khối D64Ngữ VănLịch sửTiếng Pháp 
Khối D65Ngữ VănLịch sửTiếng Trung
Khối D66Ngữ VănGDCDTiếng Anh
Khối D68Ngữ VănGDCDTiếng Nga
Khối D69Ngữ VănGDCDTiếng Nhật
Khối D70Ngữ VănGDCDTiếng Pháp 
Khối D72Ngữ VănKHTNTiếng Anh
Khối D73Ngữ VănKHTNTiếng Đức
Khối D74Ngữ VănKHTNTiếng Nga
Khối D75Ngữ VănKHTNTiếng Nhật
Khối D76Ngữ VănKHTNTiếng Pháp 
Khối D77Ngữ VănKHTNTiếng Trung
Khối D78Ngữ VănKHXHTiếng Anh
Khối D79Ngữ VănKHXHTiếng Đức
Khối D80Ngữ VănKHXHTiếng Nga
Khối D81Ngữ VănKHXHTiếng Nhật
Khối D82Ngữ VănKHXHTiếng Pháp 
Khối D83Ngữ VănKHXHTiếng Trung
Khối D84Toán họcGDCDTiếng Anh
Khối D85Toán họcGDCDTiếng Đức
Khối D86Toán họcGDCDTiếng Nga
Khối D87Toán họcGDCDTiếng Pháp
Khối D88Toán họcGDCDTiếng Nhật
Khối D90Toán họcKHTNTiếng Anh
Khối D91Toán họcKHTNTiếng Pháp
Khối D92Toán họcKHTNTiếng Đức
Khối D93Toán họcKHTNTiếng Nga
Khối D94Toán họcKHTNTiếng Nhật
Khối D95Toán họcKHTNTiếng Trung
Khối D96Toán họcKHXHTiếng Anh
Khối D97Toán họcKHXHTiếng Pháp
Khối D98Toán họcKHXHTiếng Đức
Khối D99Toán họcKHXHTiếng Nga

Khối H

Khối H00Ngữ VănNăng khiếu vẽ nghệ thuật 1 (Hình họa)Năng khiếu vẽ nghệ thuật 1 (Bố cục màu)
Khối H01Toán họcNgữ VănVẽ
Khối H02Toán họcVẽ hình họa mỹ thuậtVẽ trang trí màu
Khối H03Toán họcKhoa học tự nhiênVẽ năng khiếu
Khối H04Toán họcTiếng AnhVẽ năng khiếu
Khối H05Ngữ VănKhoa học xã hộiVẽ năng khiếu
Khối H06Ngữ VănTiếng AnhVẽ mỹ thuật
Khối H07Toán họcHình họaTrang trí
Khối H08Ngữ VănLịch sửVẽ mỹ thuật

Khối M

Khối M00Ngữ VănToán họcĐọc diễn cảm, hát
Khối M01Ngữ VănLịch sửNăng khiếu
Khối M02Toán họcNăng khiếu 1 (hát, kể chuyện)Năng khiếu 2 (Đọc diễn cảm)
Khối M03Ngữ VănNăng khiếu 1 (hát, kể chuyện)Năng khiếu 2 (Đọc diễn cảm)
Khối M04Toán họcNăng khiếu 2 (Đọc diễn cảm)Hát, múa
Khối M09Toán họcNăng khiếu mầm non 1 (hát, kể chuyện)Năng khiếu mầm non 2 (Đọc diễn cảm)
Khối M10Toán họcTiếng AnhNăng khiếu 1 (hát, kể chuyện)
Khối M11Ngữ VănNăng khiếu báo chíTiếng Anh
Khối M13Toán họcSinh họcNăng khiếu
Khối M14Ngữ VănNăng khiếu báo chíToán học
Khối M15Ngữ VănNăng khiếu báo chíTiếng Anh
Khối M16Ngữ VănNăng khiếu báo chíVật lý
Khối M17Ngữ VănNăng khiếu báo chíLịch sử
Khối M18Ngữ VănNăng khiếu Ảnh báo chíToán học
Khối M19Ngữ VănNăng khiếu Ảnh báo chíTiếng Anh
Khối M20Ngữ VănNăng khiếu Ảnh báo chíVật lý
Khối M21Ngữ VănNăng khiếu Ảnh báo chíLịch sử
Khối M22Ngữ VănNăng khiếu quay phim truyền hìnhToán học
Khối M23Ngữ VănNăng khiếu quay phim truyền hìnhTiếng Anh
Khối M24Ngữ VănNăng khiếu quay phim truyền hìnhVật lý
Khối M25Ngữ VănNăng khiếu quay phim truyền hìnhLịch sử

Khối N

Khối N00Ngữ VănNăng khiếu âm nhạc 1 (Hát, xướng âm)Năng khiếu âm nhạc 2 (Thẩm âm, tiết tấu)
Khối N01Ngữ VănXướng âmBiểu diễn nghệ thuật
Khối N02Ngữ VănKý xướng âmHát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Khối N03Ngữ VănGhi âm – xướng âmChuyên môn
Khối N04Ngữ VănNăng khiếu thuyết trìnhNăng khiếu
Khối N05Ngữ VănXây dựng kịch bản sự kiệnNăng khiếu
Khối N06Ngữ VănGhi âm – xướng âmChuyên môn
Khối N07Ngữ VănGhi âm – xướng âmChuyên môn
Khối N08Ngữ VănHòa thanhPhát triển chủ đề và phổ thơ
Khối N09Ngữ VănHòa thanhBốc thăm đề – chỉ huy tại chỗ

Khối R

Khối R00Ngữ VănLịch sửNăng khiếu báo chí
Khối R01Ngữ VănĐịa lýNăng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Khối R02Ngữ VănToán họcNăng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Khối R03Ngữ VănTiếng AnhNăng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Khối R04Ngữ VănNăng khiếu biểu diễn nghệ thuậtNăng khiếu kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
Khối R05Ngữ VănTiếng AnhNăng khiếu kiến thức truyền thông

Khối S

Khối S00Ngữ VănNăng khiếu sân khấu điện ảnh 1Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2
Khối S01Toán họcNăng khiếu sân khấu điện ảnh 1Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2

Trong đó:

 • Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 bao gồm:
 • Sáng tác tiểu phẩm điện ảnh dành riêng cho chuyên ngành biên kịch
 • Phân tích tác phẩm nhiếp ảnh
 • Phân tích phim dành cho chuyên ngành biên tập, quay phim, đạo diễn,…
 • Viết bài phân tích một vở diễn bất kỳ dành cho ngành phê bình sân khấu và lý luận.
 • Soạn đề cương kịch bản lễ hội cho ngành đạo diễn sự kiện lễ hội.
 • Thiết kế ánh sáng, âm thanh chuyên ngành đạo diễn âm thanh – ánh sáng
 • Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 bao gồm:
 • Chụp ảnh cho chuyên ngành nhiếp ảnh và quay phim.
 • Biểu diễn tiểu phẩm dành cho ngành diễn viên kịch.
 • Diễn theo đề thi có sẵn dành cho chuyên ngành biên đạo múa.
 • Kiểm tra thẩm âm, hát theo đề thi, mua các động tác (chuyên ngành diễn viên rối, chèo).
đăng ký học thử

Khối T

Khối T00Toán họcSinh họcNăng khiếu thể dục thể thao
Khối T01Toán họcNgữ VănNăng khiếu thể dục thể thao
Khối T02Ngữ VănSinh họcNăng khiếu thể dục thể thao
Khối T03Ngữ VănĐịa lýNăng khiếu thể dục thể thao
Khối T04Toán họcVật lýNăng khiếu thể dục thể thao
Khối T05Ngữ VănGDCDNăng khiếu thể dục thể thao

Khối V

Khối V00Toán họcVật lýVẽ hình họa mỹ thuật
Khối V02Toán họcNgữ vănVẽ hình họa mỹ thuật
Khối V03Toán họcVẽ mỹ thuậtTiếng Anh
Khối V04Ngữ vănVật lýVẽ mỹ thuật
Khối V05Toán họcĐịa lýVẽ mỹ thuật
Khối V06Toán họcTiếng ĐứcVẽ mỹ thuật
Khối V07Toán họcTiếng ĐứcVẽ mỹ thuật
Khối V08Toán họcTiếng NgaVẽ mỹ thuật
Khối V09Toán họcTiếng NhậtVẽ mỹ thuật
Khối V10Toán họcTiếng PhápVẽ mỹ thuật
Khối V11Toán họcTiếng TrungVẽ mỹ thuật

Tổng hợp các ngành nghề theo khối thi

Các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng được tổng kết đầy đủ giúp các em học sinh chọn được cho mình ngành nghề phù hợp với bản thân trong tương lai. Các em có thể tham khảo bảng tổng hợp ngành nghề theo khối thi sau đây:

Khối A

Điều tra trinh sátQuản trị văn phòngQuản trị khách sạnBảo hiểmCông nghệ vật liệu
Kỹ thuật hình sựCông nghệ kỹ thuật cơ – điện tửCông nghệ thông tinKinh tế xây dựngKỹ thuật môi trường
Kinh tế xây dựngTruyền thông và mạng máy tínhKỹ thuật phần mềmĐảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩmKế toán
Quản trị kinh doanhTài chính – Ngân hàng – Kế toánCông nghệ kỹ thuật hóa họcCông nghệ da giàyCông nghệ kỹ thuật nhiệt
Khoa học máy tính – Thống kêBảo hộ lao độngKỹ thuật điều khiển và tự động hóaCông nghệ kỹ thuật điện, điện tửQuản trị văn phòng

Khối B

Xét nghiệm y học dự phòngRăng hàm mặtĐiều dưỡng
Dinh dưỡngY tế công cộngQuản lý đất đai
Lâm sinhKỹ thuật y họcDược học
Kỹ thuật trắc địaSinh họcCông nghệ sinh học
Khoa học cây trồngThủy vănKhí tượng thủy văn biển
Quản lý biểnCông nghệ kỹ thuật địa chấtThú y

Khối C

Báo chíNgôn ngữ học Lịch sử Báo chí
Tâm lý họcLuật sư
Truyền thôngXã hội học
Hán NômCông tác xã hội

Khối D

Ngôn ngữ AnhTài chính ngân hàngTrinh sát an ninh
Kinh tếQuản trị kinh doanhĐiều tra hình sự
Kế toánQuản lý hành chính về trật tự xã hộiĐiều tra trinh sát

Khối H và V

Sư phạm Mỹ thuậtĐiêu khắcLý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Nhiếp ảnhKiến trúcThiết kế nội thất
Thiết kế công nghiệpQuy hoạch vùng và đô thịThiết kế thời trang

Khối T – Thể dục thể thao

Giáo dục Thể chấtHuấn luyện thể thao
Y sinh học thể dục thể thaoQuản lý thể dục thể thao

Các khối ngành năng khiếu khác

Giáo dục mầm nonGiáo dục Tiểu họcBiên đạo múa
Biểu diễn Nhạc cụ dân tộcDiễn viên Kịch điện ảnhSư phạm Mỹ thuật
Công tác Đội Sư phạm Mỹ thuậtNghệ thuật Nhiếp ảnhLý luận âm nhạc – Nhã nhạc
Sân khấu điện ảnh (Diễn viên)Quay phim điện ảnhDiễn viên sân khấu điện ảnh

Luyện Thi THPT Quốc Gia Cấp Tốc Với Giáo Viên Top 1%

Với đội ngũ giảng viên chất lượng hàng đầu thuộc TOP 1% giáo viên dạy giỏi tại Việt Nam, có bằng cấp từ Thạc sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Marathon Education là nơi được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn để luyện thi đại học khối A. 

Marathon Education ứng dụng nền tảng học livestream online và ôn thi đại học được nhiều học sinh lựa chọn. Phương pháp ôn thi cũng được các thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp học sinh nắm vững các kiến thức và rèn luyện tư duy logic.

Ngoài ra, các em được tiếp cận với ngân hàng đề thi khổng lồ khi ôn thi tại Marathon. Điều này sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Đồng thời, đội ngũ cố vấn học tập sẽ luôn theo sát và giải đáp các thắc mắc của học sinh.

Ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của Marathon Education luôn được đảm bảo về mặt đường truyền chống giật/ lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Chương trình ôn thi đại học tại Marathon Education hướng đến mục tiêu là mang lại những kết quả thi cử cao như mong đợi của phụ huynh và học sinh như đạt 8 – 10đ/môn hoặc đỗ nguyện vọng 1 trên 27 điểm. Phụ huynh và học sinh hãy nhanh chóng đăng ký khóa luyện thi THPT quốc gia cấp tốc  để tìm hiểu và tham gia các lớp luyện thi với mức học phí ưu đãi.

Thông qua những nội dung chia sẻ ở trên về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng mới nhất năm 2022, các em sẽ tìm được cho bản thân ngành nghề thích hợp trong tương lai. Và team Marathon Education cũng hy vọng, nếu các em chuẩn bị đầy đủ kiến thức thì chắc chắn mọi kỳ thi đều vượt qua dễ dàng hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM