Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2020

Môn thi: Toán (hệ Công lập)

Thời gian làm bài: 120 phút

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2021

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020-1

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020-2

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020-3

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020-4

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020-5

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2020-6

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: