Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

cau-1-de-1

cau-4-de-1

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2022

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-1

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-2

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-3

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-4

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-5

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: