Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2021

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2021

cau1-de1

cau3-de1

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2021

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2021-1

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2021-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: