5 Phương Pháp Học Tốt Lý 11 Giúp Bứt Phá Điểm Số

Marathon Team - 24/04/2022

Chương trình Vật Lý lớp 11 có độ khó cao đối với nhiều em học sinh vì khối lượng kiến thức và bài tập lớn. Các em sẽ cần phải nắm vững và hiểu rõ nhiều lý thuyết khó quan sát được bằng mắt thường như cảm ứng điện từ, quang phổ, chất bán dẫn,… Vì vậy, việc hiểu rõ các nội dung này để học tốt lý 11 cũng như giải các dạng bài tập Vật lý 11 nhanh là việc vô cùng khó khăn đối với nhiều em học sinh. Team Marathon Education sẽ chia sẻ 5 phương pháp học tốt lý 11 giúp các em nắm vững căn bản, nâng cao điểm số và bứt phá thành tích qua bài viết sau.

>>> Xem thêm:

Lý 11 có trong đề thi đại học không?

Đề thi đại học môn Vật Lý có bao gồm cả kiến thức Lý 11. Bên cạnh những liên quan về mặt tư duy, đề thi còn bao gồm cả những kiến thức liên thông như: electron chuyển động trong điện trường liên quan đến electron của hiện tượng quang điện và chuyển động trong điện trường ở lớp 12, chuyển động ném ngang, chuyển động ném xiên ở lớp 10. Vì vậy, các em cần phải học tốt lý 11 và nắm chắc kiến thức để có thể giải bài tập lý 11 một cách nhanh nhất.

Học tốt Lý 11 bằng cách nắm vững lý thuyết và các dạng bài tập theo từng chương

Kiến thức vật lý 11
Học tốt Lý 11 bằng cách nắm vững lý thuyết và các dạng bài tập theo từng chương (Nguồn: Internet)

Chương 1: Điện Tích – Điện Trường

Trong chương 1, các em cần ghi nhớ các định luật, nguyên lý như định luật bảo toàn điện tích, định luật Cu-lông, nguyên lý chồng chất điện trường,… và những khái niệm, tính chất về vật dẫn điện, điện trường, tính chất của đường sức từ…

Bài tập trong chương 1 được chia làm 3 dạng chính dưới đây:

 • Dạng 1: Tìm điện tích, điện dung, năng lượng của tụ điện.
 • Dạng 2: Xác định lực tác động giữa hai điện tích và các đại lượng trong định luật Cu-lông.
 • Dạng 3: Tìm tổng hợp lực tác dụng lên một điện tích.

Chương 2: Dòng điện không đổi

Để học tốt Lý 11, trong chương này các em cần nắm vững 2 nội dung quan trọng sau:

Phần 1: Cường độ dòng điện – Suất điện động bao gồm lý thuyết về cường độ dòng điện, dòng điện không đổi, suất điện động, định luật Ôm.

Phần 2: Điện năng – Công suất bao gồm các khái niệm và công thức có liên quan

Về phần bài tập, các em cũng nên hệ thống lại theo 2 chủ đề trên. Riêng với định luật Ôm, các em cần nắm rõ 2 dạng bài chính. Đó là định luật Ôm đối với toàn mạch và định luật Ôm đối với đoạn mạch thuần R hoặc chứa nguồn.

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

Trong tất cả các chương thì chương này dễ nhớ nhất trong chương trình vật lý 11. Chỉ cần nhớ công thức 2 công thức cơ bản sau là các em có thể giải bài tập nhanh chóng:

 • V=m/D
 • h=m/(S.D)

Chương 4: Từ Trường

Đối với chương này, các em cần nắm lý thuyết và bài tập theo 3 chủ đề sau:

 • Chủ đề 1: Từ trường của dòng điện trong các loại dây dẫn. Các em cần nắm vững về lý thuyết đường sức từ và các dạng bài tập về tìm cảm ứng từ tại 1 điểm.
 • Chủ đề 2: Từ trường của dòng điện trong ống dây. Các em nên ghi nhớ công thức tính đại lượng cảm ứng từ và chiều dài cuộn dây.
 • Chủ đề 3: Lực tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Để giải bài tập dạng này, các em cần chú ý 3 điểm chính. Các điểm này bao gồm xác định các lực tác dụng lên dòng điện, tìm hợp lực theo quy tắc hình bình hành và viết phương trình theo định luật II Newton.

Chương 5: Cảm ứng điện từ

Để hiểu rõ về hiện tượng cảm ứng điện từ, các em cần nắm vững 4 dạng bài tập sau:

 • Dạng 1: Xác định chiều, hướng đi của dòng điện cảm ứng.
 • Dạng 2: Xác định cường độ dòng điện cảm ứng và suất điện động.
 • Dạng 3: Mạch điện có suất điện động được tạo bởi đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường.
 • Dạng 4: Bài tập liên quan đến hiện tượng tự cảm.

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Các em cần nắm vững lý thuyết và bài tập từ cơ bản đến nâng cao theo 4 dạng:

 • Dạng 1: Định luật khúc xạ ánh sáng.
 • Dạng 2: Bản mặt song song.
 • Dạng 3: Lưỡng chất phẳng.
 • Dạng 4: Phản xạ toàn phần.

Giải các dạng bài tập lý 11 theo từng chương

Bài tập Điện tích – điện trường

\begin{aligned}
&\text{Bài 1: Hai quả cầu mang điện tích q1,q2 cách nhau một đoạn r đặt trong môi trường có}\\
& \text{hằng số điện môi }\varepsilon \text{ .Tính lực tác dụng lên hai quả cầu khi}:\\
& a)q_1\text{=400nC,}q_2=-4\mu C,r=4cm,\varepsilon =2\\
&b)q_2=600nC,q_2=8\mu C,r=3cm,\varepsilon=5

\end{aligned}
\begin{aligned}
& a)\text{Vì hai điện tích trái dấu nên hút nhau bởi 1 lực F}\\
&F=k.\frac{|q_1q_2|}{\varepsilon r^2}=9.10^9.\frac{400.10^{-9}.|-4.10^{-6}}{2.(0,04)^2}=4,5N\\
&b)\text{Hai điện tích cùng dấu nên chúng đẩy nhau bởi 1 lực}:\\
&F=k.\frac{|q_1q_2|}{\varepsilon r^2}=9.10^9\frac{600.10^9.8.10^{-6}}{5.(0,03)^2}=9,6N
\end{aligned}

Bài tập Dòng điện không đổi

\begin{aligned}
&\text{Một dây kim loại có các electron tự do chạy qua và tạo thành một dòng điện không đổi}\\
&\text{Dây có tiết diện ngang S=}0,06mm^2,\text{trong thời gian 10s có điện lượng q=9,6C đi qua}.\\&Tính:\\
&\text{a) Cường độ và mật độ dòng điện qua dây dẫn}\\
&b)\text{Số electron đi qua tiết diện ngang của dây dẫn trong 10s}\\
&c)\text{Tính tốc độ trung bình của các electron tạo nên dòng điện, biết mật độ electron tự do}\\
&\text{là n=}4,10^{28}hạt/m^3\\
\end{aligned}
\begin{aligned}
&a)\text{Cường độ dòng điện:} I=\frac{q}{t}=0,96(A)\\
&+\text{Mật độ dòng điện}: i=\frac{I}{S}=1,6.10^6(A/m^2)\\
&b)\text{Số electron đi qua tiết diện ngang của dây} N=\frac{q}{|e|}=6.10^{19}(hạt)\\
&c)\text{Tốc độ trung bình của các hạt tạo nên dòng điện}:\\
&v=\frac{i}{nq}=\frac{i}{n.|e|}=2,5.10^{-4}(m/s)=0,25(mm/s)
\end{aligned}

Bài tập Dòng điện trong các môi trường

\begin{aligned}
&\text{Dây tóc bóng đèn 220V-200W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 2500 độ C có điện trở}\\
&\text{lớn gấp 10,8 lần so vớt điện trở 100 độ C. TÌnh hệ số nhiệt điện trở alpha và R0 của dây}\\
&ở\space nhiệt\space độ\space 100\space độ\space C
\end{aligned}
\begin{aligned}
&\text{Khi sáng bình thường }R_đ=\frac{U_đ^2}{P_đ}=242 \Omega\\
&\text{Ở nhiệt độ } 100^0C R_0=\frac{R_đ}{10,8}=22,4\Omega\\
&Vì\space R_đ =R_0(1+ \alpha(t-t_0))=>\alpha=\frac{R_đ}{R_0(t-t_0)}-\frac{1}{t-t_0}=0,0041K^{-1}
\end{aligned}

Bài tập Từ trường

\begin{aligned}
&\text{Dòng điện cường đọ 12A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm M trong không}\\
&\text{khí một từ trường có cảm ứng từ là }1,6.10^5T.\text{ Xác định khoảng cách từ M đến dây dẫn}\\&thẳng.\\
&\text{Áp dụng công thức B=}2.10^{-7}\frac{I}{r}\\
&\text{Ta suy ra khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng có dòng diện cường độ I=12A}\\
&r=2.10^{-7}.\frac{I}{B}=2.10^{-7}.\frac{12}{1,6.10^{5}}=15cm
\end{aligned}

Bài tập Cảm ứng điện từ

\begin{aligned}
&\text{Tính độ tự cảm và độ biến thiên năng lượng từ trường của một ống dây, biết rằng sau}\\
&thời\space gian\space \triangle t=0,01s, \text{cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1A đến 2,5A}\\
&\text{thì suất điên động tự cảm là 30}
\end{aligned}
\begin{aligned}
&\text{Độ tự cảm của ống dây là:}\\
&|e_{tc}|=|-L\frac{\triangle i}{\triangle t}=> L=|e_{tc}|\space |\frac{\triangle }{\triangle i}|=0,2H\\
&\text{Độ biến thiên năng lượng từ trường của ống dây là}\\
&\triangle W=\frac{1}{2}L(i_2^2-i^2_1)=0,525J
\end{aligned}

Bài tập Khúc xạ ánh sáng

\begin{aligned}
&\text{Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới }12^0\text{ thì góc khúc}\\
&\text{xạ là }8^0.\text{Tốc độ ánh sáng trong môi trường B là }2,8.10^8m/s.\text{Tốc độ ánh sáng trong môi}\\&\text{trường A là bao nhiêu?}
\end{aligned}
\begin{aligned}
&Theo\space đề\space bài,\space ta\space có:\\
&\begin{cases}n=\frac{c}{v}\\n_A.sin12^0=n_B.sin8^0 \end{cases} \rarr \frac{sin12^0}{sin8^0}=\frac{n_B}{n_A}=\frac{v_A}{v_B}=\frac{v_A}{2,8.10^8}\\ &\rarr v_A=4,18.10^5km/s
\end{aligned}

Cách nhớ công thức để học tốt lý 11

Bên cạnh việc hệ thống lại lý thuyết, các em phải học thuộc công thức để học tốt Lý 11. Sau đây là một số cách ghi nhớ công thức hiệu quả:

Hiểu công thức

Bước đầu tiên để học tốt Lý 11, các em cần phải hiểu rõ được bản chất của vấn đề và nắm được những định luật cơ bản. Mọi công thức đều là hệ quả được suy ra từ các quy luật và định luật vật lý. Do đó, việc học và hiểu công thức sẽ giúp các em giải bài tập nhanh chóng hơn.

Áp dụng mẹo ghi nhớ

Học tốt công thức Lý 11 bằng cách áp dụng các mẹo ghi nhớ
Học tốt công thức Lý 11 bằng cách áp dụng các mẹo ghi nhớ (Nguồn: Internet)

Áp dụng một số mẹo nhớ nhanh là cách ghi nhớ và học công thức vật lý lớp 11 hiệu quả. Các em có thể thử một số bí quyết sau:

 • Các em có thể hệ thống hóa công thức từng chương theo sơ đồ tư duy. Bằng cách này, các em sẽ nắm được mối liên hệ giữa các công thức với nhau.
 • Việc chuyển đổi công thức sang các câu “thần chú” vui nhộn sẽ giúp các em học thuộc nhanh hơn. Ví dụ, công thức điện trường U = E.d có thể được ghi nhớ bằng câu “iu em dữ” hoặc “ừ em đi”.

>>> Xem thêm: Bỏ Túi 5 Phương Pháp Giúp Học Tốt Hóa 11

Thường xuyên làm bài tập

Thường xuyên làm bài tập cũng là một phương pháp học tốt Lý 11 được nhiều em học sinh lựa chọn. Khi tiếp xúc nhiều với công thức, các em có thể ghi nhớ chúng tốt hơn . Việc rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập cũng sẽ giúp các em tăng tốc độ xử lý các dạng bài thường gặp.

Tự học thông qua sách tham khảo và Internet

Đây cũng là một trong những phương pháp học tốt Vật Lý 11 được nhiều học sinh lựa chọn. Các em có thể tìm mua tại nhà sách những đầu sách học tốt Lý 11 với đầy đủ các bài tập được giải chi tiết theo chương trình học trong SGK từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó, các em có thể dễ dàng tự học và lấy lại căn bản cho mình. Ngoài ra, các em còn có thể tham khảo thêm các phương pháp giải bài tập trên Internet, YouTube hay các nhóm học tập trên Facebook…

Chọn trung tâm học ôn Lý 11 ngoài giờ học trên lớp

Khi các em đã thử hết tất cả các cách trên nhưng vẫn không hiệu quả thì việc đăng ký học ngoài giờ tại các trung tâm sẽ là một giải pháp tối ưu. 

Học ở trung tâm sẽ cho các em rất nhiều lợi thế, đặc biệt là đối với các bạn chọn Lý là môn thi đại học. Các thầy cô sẽ ôn tập, bổ sung kiến thức và hướng dẫn chi tiết cách làm bài tập. Các em sẽ biết cách xử lý từng dạng và mẹo làm bài tập nhanh chóng, hiệu quả.

Trong số nhiều website và trung tâm học online và offline, các lớp học livestream Toán – Lý – Hóa trực tuyến tại Marathon Education đang được nhiều em học sinh tin tưởng lựa chọn.

Học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại Marathon Education

Marathon Education là nền tảng học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Marathon Education sẽ giúp các em lấy lại căn bản, bứt phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.

Tại Marathon, các em sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô thuộc TOP 1% giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Các thầy cô đều có học vị từ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Marathon Education còn có đội ngũ cố vấn học tập chuyên môn luôn theo sát quá trình học tập của các em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của Marathon Education luôn đảm bảo đường truyền ổn định chống giật/lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng học livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, các em có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học tại trường.

Khi trở thành học viên tại Marathon Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công thức và nội dung môn học được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Marathon Education cam kết đầu ra 7+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, Marathon sẽ hoàn trả các em 100% học phí. Các em hãy nhanh tay đăng ký học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại Marathon Education ngay hôm nay để được hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39% giảm từ 699K chỉ còn 399K.

Các khóa học online tại Marathon Education

Toán Online LivestreamToán 10Toán 11
Hóa 10 OnlineLý 10Lý 12

Mong rằng những bí quyết mà Marathon Education đã chia sẻ có thể giúp các em học tốt Lý 11. Hãy theo dõi Marathon Education để học thêm được nhiều bí quyết học tập hiệu quả! Chúc các em đạt được nhiều kết quả tốt trong học tập!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM