Phân phối chương trình Ngữ văn 8 năm học 2023 – 2024

ziven - 06/10/2023

1. Phân phối chương trình Văn 8 Chân trời sáng tạo

HỌC KÌ 1: 72 tiết

Bài 1

NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN YÊU (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết;

Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1 Thơ 6 chữ, 7 chữ Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3, 4 Trong lời mẹ hát
Nhớ đồng
Tiết 5 Những chiếc lá thơm tho Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Chái bếp
Tiếng Việt Tiết 6, 7 Từ tượng thanh, tượng hình và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Làm một bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ Bước 3: Làm thơ; bước 4: Chỉnh sửa: Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Tiết 10 Viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ tự do Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Nói – nghe Tiết 11, 12 Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác. Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 13 Ôn tập Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bài 2

NHỮNG BÍ ẨN CỦA THẾ GIỚI TỰ NHIÊN (14 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1, 2 Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên Thực hiện trên lớp
Tiết 3, 4 Bạn đã biết gì về sóng thần?
Tiết 5, 6 Sao băng là gì và những điều cần biết về sao băng?
Tiết 7 Mưa tháng Giêng Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Những điều bí ẩn trong tập tính di cư của các loài chim
Tiếng Việt Tiết 8, 9 Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 10, 11 Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói – nghe Tiết 12, 13 Nghe và nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 14 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết
Bài 3

SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Tiết 1 Văn bản nghị luận: bằng chứng và đánh giá chủ quan; luận đề và luận điểm Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Tiết 4, 5 Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu
Tiết 6 Bài ca Côn Sơn Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI
Tiếng Việt Tiết 7 Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả
Nói – nghe Tiết 10, 11 Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội. Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bài 4

SẮC THÁI CỦA TIẾNG CƯỜI (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1 Truyện cười Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3, 4 Chùm VB 1, 2: Keo kiệt
Chùm VB 3, 4: Khoe khoang khoác lác
Tiết 5 Lợi ích của tiếng cười Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Văn hay
Tiếng Việt Tiết 6, 7 Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn và Thực hành Tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Viết bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói – nghe Tiết 10, 11 Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bài 5

NHỮNG TẤN TRÒ ĐỜI (14 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1, 2 Hài kịch Thực hiện trên lớp
Tiết 3, 4, 5 Ông Jourdain mặc lễ phục
Tiết 6, 7 Ông Tây An Nam
Tiết 8, 9 Loại vi trùng quý hiếm Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Cái chúc thư
Tiếng Việt Tiết 10 Trợ từ, thán từ và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 11, 12 Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả
Nói – nghe Tiết 13 Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 14 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập và kiểm tra cuối kì: 4 tiết

HỌC KÌ 2: 68 tiết

Bài 6

TÌNH YÊU TỔ QUỐC (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1, 2 Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3, 4 Nam quốc sơn hà
Qua đèo Ngang
Tiết 5 Lòng yêu nước của nhân dân ta Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả
Chạy giặc
Tiếng Việt Tiết 6, 7 Câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói nghe Tiết 10, 11 Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 Ôn tập Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bài 7

YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1 Một số đặc điểm của văn bản truyện Thực hiện trên lớp
Tiết 2,3,4 Bồng chanh đỏ
Bố của Xi-mông
Tiết 5,6 Đảo Sơn Ca Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả
Tí bụi
Tiếng Việt Tiết 7,8 Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị và Thực hành Tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Nói quá, nói giảm, nói tránh và Thực hành Tiếng Việt
Viết Tiết 9,10 Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói – nghe Tiết 11,12 Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 13 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết
Bài 8

CÁNH CỬA MỞ RA THẾ GIỚI (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Tiết 1 Văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim Thực hiện trên lớp
Tiết 2,3 Chuyến du hành về tuổi thơ
Tiết 4, 5 Mẹ vắng nhà – bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh
Tiết 6 Tình yêu sách Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Tốt-tô-chan: Khi trẻ con lớn lên trong tình yêu thương
Tiếng Việt Tiết 7 Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Thuyết minh giới thiệu một cuốn sách Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói – nghe Tiết 10, 11 Trình bày, giới thiệu về một cuốn sách Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bài 9

ÂM VANG CỦA LỊCH SỬ (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1, 2 Truyện lịch sử Thực hiện trên lớp
Tiết 3, 4 Viên tướng trẻ và con ngựa trắng
Tiết 5, 6 Quang Trung đại phá quân Thanh
Tiết 7 Đại Nam quốc sử diễn ca Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bến Nhà Rồng năm ấy…
Tiếng Việt Tiết 8 Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 9, 10 Kể lại một chuyến đi Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4):  Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói – nghe Tiết 11, 12 Nắm bắt nội dung chính đã trao đổi về một vấn đề đời sống, thảo luận và trình bày lại nội dung đó Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 13 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Bài 10

CƯỜI MÌNH, CƯỜI NGƯỜI (11 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc Tiết 1 Thơ trào phúng Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3 Bạn đến chơi nhà
Tiết 4, 5 Tự trào I
Tiết 6 Hiểu rõ bản thân Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Mắng học trò dốt II
Tiếng Việt Tiết 7 Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói – nghe Tiết 10 Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 11 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập và kiểm tra cuối kì: 4 tiết

 

2. Phân phối chương trình Văn 8 Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT Bài Số tiết Số tiết
HỌC KÌ I (72 tiết)
1 Bài 1. Câu chuyện của lịch sử
 • Đọc VB Lá cờ thêu sáu chữ vàng
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Quang Trung đại phá quân Thanh
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Ta đi tới
 • Viết: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hoá)
 • Nói và nghe: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử)
3

1

2

1

1

3

1

2 Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển
 • Đọc VB Thu điếu
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Thiên Trường vãn vọng
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Ca Huế trên sông Hương
 • Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
 • Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại)
3

1

2

1

1

3

1

3 Bài 3. Lời sông núi
 • Đọc VB Hịch tướng sĩ
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Nam quốc sơn hà
 • Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)
 • Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
3

1

2

1

1

3

1

4 Đọc mở rộng 2
5 Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong thơ
 • Đọc VB Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Lai Tân
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng
 • Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)
 • Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống)
2

1

2

1

2

3

1

6 Bài 5. Những câu chuyện hài
 • Đọc VB Trưởng giả học làm sang
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Chùm truyện cười dân gian Việt Nam
 • Đọc VB Chùm ca dao trào phúng
 • Thực hành tiếng Việt
 • Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
 • Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
3

1

2

1

1

3

1

7 Đọc mở rộng 2
8 Kiểm tra giữa học kì I 2
9 Trả bài kiểm tra giữa học kì I 1
10 Ôn tập cuối học kì I 2
11 Kiểm tra cuối học kì I 2
12 Trả bài kiểm tra cuối học kì I 1
HỌC KÌ II (68 tiết)
13 Bài 6. Chân dung cuộc sống
 • Đọc VB Mắt sói
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Lặng lẽ Sa Pa
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Bếp lửa
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
 • Nói và nghe: Giới thiệu về một cuốn sách (truyện)
3

1

3

1

1

3

1

14 Bài 7. Tin yêu và ước vọng
 • Đọc VB Đồng chí
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Lá đỏ
 • Đọc VB Những ngôi sao xa xôi
 • Thực hành tiếng Việt
 • Tập làm một bài thơ tự do
 • Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do
 • Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi (gợi ra từ tác phẩm văn học đã học)
2

1

1

2

1

2

2

1

15 Đọc mở rộng 1
16 Bài 8. Nhà văn và trang viết
 • Đọc VB Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Xe đêm
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
 • Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hiện nay)
2

1

2

1

2

3

1

17 Bài 9. Hôm nay và ngày mai
 • Đọc VB Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Choáng ngợp và đau đớn những cảnh báo từ loạt phim “Hành tinh của chúng ta”
 • Thực hành tiếng Việt
 • Đọc VB Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn
 • Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
 • Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
 • Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (tổ chức hợp lí nề nếp sinh hoạt của bản thân)
2

1

3

1

1

2

2

1

18 Đọc mở rộng 1
19 Bài 10. Sách – người bạn đồng hành
 • Đọc: Thách thức đầu tiên
 • Viết: Thách thức thứ hai
 • Nói và nghe: Về đích: Ngày hội với sách
4

2

2

20 Kiểm tra giữa học
kì II
2
21 Trả bài kiểm tra giữa học kì II 1
22 Ôn tập học kì II 2
23 Kiểm tra cuối học
kì II
2
24 Trả bài kiểm tra cuối học kì II 1

 

3. Phân phối chương trình Văn 8 sách cũ

Cả năm: 140 tiết

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

HỌC KÌ I

Tuần Bài Tiết Nội dung
1 1 1, 2 Tôi đi học
3 Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
4 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
2 2 5, 6 Trong lòng mẹ
7 Trường từ vựng
8 Bố cục của văn bản
3 3 9 Tức nước vỡ bờ
10 Xây dựng đoạn trong văn bản
11, 12 Viết bài Tập làm văn số 1
4 4 13, 14 Lão Hạc
15 Từ tượng hình, từ tượng thanh
16 Liên kết các đoạn văn trong văn bản
5 5 17 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
18 Tóm tắt văn bản tự sự
19 Luyện tập tón tắt văn bản tự sự
20 Trả bài Tập làm văn số 1
6 6 21, 22 Cô bé bán diêm
23 Trợ từ, Thán từ
24 Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
7 7 25, 26 Đánh nhau với cối xay gió
27 Tình thái từ
28 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
8 8 29, 30 Chiếc lá cuối cùng
31 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)
32 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
9 9 33, 34 Hai cây Phong
35, 36 Viết bài Tập làm văn số 2
10 10 37 Nói quá
38 Ôn tập truyện và kí
39 Thông tin về ngày trái đất năm 2000
40 Nói giảm, nói tránh
11 11 41 Kiểm tra Văn
42 Luyện nói : Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
43 Câu ghép
44 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
12 11, 12 45 Ôn dịch thuốc lá
46 Câu ghép (tiếp)
47 Phương pháp thuyết minh
48 Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2
13 12, 13

Bài 5

49 Bài toán dân số
50 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
51 Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
52 Chương trình địa phương phần văn: Hà Tiên thập cảnh
14 14 53 Dấu ngoặc kép
54 Luyện nói : Thuyết minh một thứ đồ dùng
55, 56 Viết bài Tập làm văn số 3
15 15 57 Hướng dẫn Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
58 Đập đá ở Côn Lôn
59 Ôn luyện về dấu câu
60 Kiểm tra Tiếng Việt
16 15, 16 61 Thuyết minh một thể loại văn học
62 Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội
63 Ôn tập Tiếng Việt
64 Trả bài viết số 3
17 17, 18 65 Ông đồ
66 Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà
67, 68 Hoạt động ngữ văn làm thơ bảy chữ
18 69, 70 Kiểm tra học kì I
71 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
72 Trả bài kiểm tra tổng hợp
19 Dự phòng

HỌC KÌ II

Tuần Bài Tiết Nội dung
20 18 73, 74 Nhớ rừng
75 Câu nghi vấn
76 Viết đoạn trong văn bản thuyết minh
21 19 77 Quê hương
78 Khi con Tu hú
79 Câu nghi vấn (tiếp)
80 Thuyết minh về một phương pháp
22 20 81 Tức cảnh Pác Bó
82 Câu cầu khiến
83 Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
84 Ôn tập về văn bản thuyết minh
23 21 85 Ngắm trăng, đi đường
86 Câu cảm thán
87, 88 Viết bài Tập làm văn số 4
24 22

Bài 3

89 Câu trần thuật
90 Chiếu dời đô
91 Câu phủ định
92 Chương trình địa phương phần tập làm văn: Văn bản thuyết minh
25 23 93, 94 Hịch tướng sĩ
95 Hành động nói
96 Trả bài Tập làm văn số 4
26 24 97 Nước Đại Việt ta
98 Hành động nói (tiếp)
99 Ôn tập về luận điểm
100 Viết đoạn văn trình bày luận điểm
27 25 101 Bàn luận về phép học
102 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
103, 104 Viết bài Tập làm văn số 5
28 26 105, 106 Thuế máu
107 Hội thoại
108 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
29 27 109, 110 Đi bộ ngao du
111 Hội thoại (tiếp)
112 Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
30 28 113 Kiểm tra Văn
114 Lựa chọn trật tự từ trong câu
115 Trả bài Tập làm văn số 5
116 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
31 29 117, 118 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
119 Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) 
120 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
32 Bài 6

30

121 Chương trình địa phương phần văn: Bình San điệp thúy
122 Chữa lỗi diễn, đạt (lỗi logic)
123, 124 Viết bài Tập làm văn số 6 
33 31 125 Ôn tập phần Tiếng Việt HK II
126 Văn bản tường trình
127 Luyện tập làm văn bản tường trình
128 Trả bài kiểm tra Văn
34 32, 33 129 Kiểm tra Tiếng Việt
130 Trả bài viết số 6
131 Tổng kết phần văn (dạy các mục 1, 2, 5)
132 Tổng kết phần văn (tiếp) (dạy các mục 6, 7, 8)
35 33, 34 133 Ôn tập phần Tập làm văn
134 Ôn tập phần Tập làm văn
135 Văn bản thông báo
136 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)
36 137, 138 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
139 Luyện tập làm văn bản thông báo
140 Trả bài kiểm tra tổng hợp
37 Dự phòng

Dowload file tại đây : phan-phoi-chuong-trinh-mon-ngu-van-lop-8

>> Có thể bạn quan tâm:

bottom-banner

Các Bài Viết Liên Quan