Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2023 – 2024

ziven - 06/10/2023

1. Phân phối chương trình Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo

Bài 1

TIẾNG NÓI VẠN VẬT (14 tiết)

Phân bố số tiết
Đọc  Tiết Tên văn bản  Ghi chú 
1 Thơ 4, 5 chữ và các loại vần trong thơ
2,3,4  Lời của cây Thực hiện trên lớp
Sang thu
5 Ông Một Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
Con chim chiền chiện
Tiếng Việt 6,7  Phó từ và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết  Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập của bài học.
Viết 8,9 Làm một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ Bước 3: Làm thơ; Bước 4: Chỉnh sửa và hướng dẫn học sinh thực hiện ở

nhà, sau đó đến lớp chia sẻ kết quả

Nói và nghe  12,13 Tóm tắt ý chính do người khác trình bày Kết hợp hướng dẫn học thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập  14  Ôn tập Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp

 

Bài 2

BÀI HỌC CUỘC SỐNG (14 tiết)

15, 16 Truyện ngụ ngôn Thực hiện trên lớp
17, 18 Tóm tắt văn bản và các yêu cầu của việc tóm tắt văn bản
19, 20  Những cái nhìn hạn hẹp: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi
Những tình huống hiểm nghèo: Hai người bạn đồng hành và con gấu, Chó sói và chiên con
21 Biết người, biết ta Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp.
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Tiếng Việt  22,23 Dấu chấm lửng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết  Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp, kết hợp tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 
Viết  24,25  Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, sau đó đến lớp chia sẻ lại 
Nói và nghe  26,27 Kể lại một truyện ngụ ngôn, áp dụng cách nói hài hướng, thú vị khi nói và nghe  Hướng dẫn học thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 28 Ôn tập  Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
29 Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1
30,31  Kiểm tra giữa học kì 1

 

Bài 3

NHỮNG GÓC NHÌN VĂN CHƯƠNG (12 tiết)

Đọc  32  – Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

– Mục đích và nội dung chính của văn bản nghị luận

– Ý kiến lớn và ý kiến nhỏ trong văn bản nghị luận

Thực hiện trên lớp
33,34, 35  Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian
Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen”
36  Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp 
Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”
Tiếng Việt  37  Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết  Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp  trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 
Viết 38, 39, 40 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, sau đó đến lớp chia sẻ lại kết quả
Nói và nghe 41,42 Thảo luận trong nhóm về một chủ  đề gây tranh cãi Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 43 Ôn tập Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp

 

Bài 4

QUÀ TẶNG CỦA THIÊN NHIÊN (12 tiết)

Đọc  44 Tản văn, tuỳ bút Thực hiện trên lớp
45,46 Cốm Vòng
47,48  Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát
49,50  Thu sang Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
Mùa phơi sân trước
Tiếng Việt  51 Mạch lạc trong văn bản: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 
Viết  Tiết 52, 53 Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, sau đó đến lớp để chia sẻ kết quả
Nói và nghe  Tiết 54,55 Tóm tắt ý chính do người khác trình bày Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập  Tiết 56 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp

 

Bài 5

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN BẢN THÂN (13 tiết)

Đọc 57 Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động Thực hiện trên lớp

 

58, 59 Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?
60, 61 Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài

học

62 Bài học từ cây cau Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, đến lớp trình bày kết quả đọc  
Phòng tránh đuối nước
Tiếng Việt 63, 64 Thuật ngữ: đặc điểm và chức năng và

Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập của bài học.
Viết 65 66 Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, đến lớp để chia sẻ kết quả
Nói và nghe 67, 68 Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một

trò chơi hay hoạt động

Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 69 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
70 Ôn tập kiểm tra HKI
71,72 Kiểm tra HK I

 

HỌC KÌ II

Bài 6: HÀNH TRÌNH TRI THỨC (12 tiết)

Đọc 73 Nghị luận xã hội Thực hiện trên lớp
74,, 75, 76 Tự học – một thú vui bổ ích
Bàn về đọc sách
77 Tôi đi học Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, đến lớp trình bày kết quả đọc  
Đừng từ bỏ cố gắng
Tiếng Việt 78 Liên kết văn bản: đặc điểm và chức

năng và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập của bài học.
Viết 79, 80, 81 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước

4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, đến lớp chia sẻ lại kết quả 

Nói và nghe 82, 83 Trình bày ý kiến về một vấn đề trong

đời sống

Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 84 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp 

 

Bài 7: TRÍ TUỆ DÂN GIAN (11 tiết)
Đọc 85 Tục ngữ Thực hiện trên lớp
86, 87 Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết
Những kinh nghiệm dân gian về lao

động sản xuất

88 Tục ngữ và sáng tác văn chương Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả đọc 
Kinh nghiệm dân gian về con người và

xã hội

Tiếng Việt 89, 90 Thành ngữ và tục ngữ: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Nói quá, nói giảm nói tránh và Thực

hành tiếng Việt

Từ đọc đến viết Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập của bài học.
Viết 91, 92 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, đến lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói và nghe 93, 94 Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 95 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp

 

Bài 8: NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VIỆT (13 tiết)
Đọc 96 Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động Thực hiện trên lớp
97, 98 Trò chơi cướp cờ
99, 100 Cách gọt củ hoa thuỷ tiên
101 Hương khúc Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày lại kết quả 
Kéo co
Tiếng Việt 102 Ôn tập kiểm tra giữa HK II
103,104 Kiểm tra giữa HK II
105,106 Số từ: đặc điểm và chức năng và Thực

hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

 

Viết 107, 108 Viết bản tường trình Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, đến lớp chia sẻ lại kết quả  
Nói và nghe 109, 110 Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng ý kiến khác biệt Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 111

 

Bài 9

TRONG THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG (14 tiết)

Đọc 112, 113 Truyện khoa học viễn tưởng Thực hiện trên lớp
114, 115 Dòng “sông Đen”
, 116,117 Xưởng sô cô la 
118 Trái tim Đan-kô Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả đọc 
Một ngày của Ích-chi-an
Tiếng Việt 119, 120 Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ

bằng cụm từ và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập của bài học.
Viết 121, 122 Hướng dẫn viết đoạn văn tóm tắt văn bản Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, đến lớp chia sẻ lại ket6q quả 
Nói và nghe 123, 124 Thảo luận nhóm về một vấn đề gây

tranh cãi

Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 125 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp

 

Bài 10

LẮNG NGHE TRÁI TIM MÌNH (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Đọc 126 Thơ Thực hiện trên lớp
127, 128 Đợi mẹ
129, 130 Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
131 Lời trái tim Hướng dẫn học sinh đọc ở nhà, lên lớp trình bày kết quả 
Mẹ

 

Tiếng Việt 132, 133 Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ

cảnh và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp
Từ đọc đến viết Hướng dẫn học sinh viết ở nhà, có thể chia sẻ trên lớp kết hợp trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập của bài học.
Viết 134, 135 Viết bài văn biểu cảm về con người Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà, lên lớp chia sẻ lại kết quả 
Nói và nghe 136 Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập 137 Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà và trên lớp
381 Ôn tập kiểm tra HK II
139,140 Kiểu tra HK II

 

2. Phân phối chương trình Văn 7 Kết nối tri thức

 

TT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Số thứ tự tiết Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Nội dung điều chỉnh
1 BÀI 1

BẦU TRỜI TUỔI THƠ ( 13 TIẾT)

Đọc VB 1: Bầy chim chìa vôi 2 1,2 Tuần 1
Thực hành tiếng Việt 2 3,4 Tuần 1
Đọc VB 2: Đi lấy mật 2 5,6 Tuần 2
Thực hành tiếng Việt 1 7 Tuần 2
Đọc VB 3: Ngàn sao làm việc 2 8,9 Tuần 2,3
Viết: tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài 3 10,11,

12

Tuần 3
Nói và nghe 1 13 Tuần 4
2 BÀI 2

KHÚC NHẠC TÂM HỒN

(12 TIẾT)

Đọc VB 1: Đồng dao mùa xuân 2 14,15 Tuần 4
Thực hành tiếng Việt 2 16,17 Tuần 4,5
Đọc VB 2: Gặp lá cơm nếp 2 18,19 Tuần 5
Đọc VB 3: Trở gió 1 20 Tuần 5
Thực hành tiếng Việt 1 21 Tuần 6
Viết:

Tập làm một bài thơ, bốn chữ hoặc năm chữ

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ

3 22,23,

24

Tuần 6
Nói và nghe 1 25 Tuần 7
3 BÀI 3

CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG

( 13 TIẾT)

Đọc VB 1: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 2 26,27 Tuần 7
Thực hành tiếng Việt 2 28,29 Tuần 7
Kiểm tra giữa học kì I
Đọc VB 2: người thầy đầu tiên 2 30,31
Thực hành tiếng Việt 2 32,33
Đọc VB 3: Quê hương 1 34
Viết: viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm văn học 3 35,36,

37

Nói và nghe 1 38
4 BÀI 4

GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC

(12 tiết)

Đọc VB 1: Mùa xuân nho nhỏ 2
Thực hành tiếng Việt 2
Đọc VB 2: Gò me 2
Thực hành Tiếng Việt 1
Đọc VB 3: Bài thơ đường núi của Nguyễn Đình Thi 1
Viết: viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc 3
Nói và nghe 1
5 BÀI 5

MÀU SẮC TRĂM MIỀN

(12 TIẾT)

Đọc VB1: Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt 2
Thực hành tiếng Việt 2
Đọc VB 2: Chuyện cơm hến 2
Thực hành tiếng Việt 1
Đọc VB 3: Hội Lồng tồng 2
Viết: văn bản tường trình 2
Nói và nghe 1

HỌC KÌ II

6 BÀI 6

BÀI HỌC CUỘC SỐNG

(13 TIẾT)

Đọc VB1: Đẽo cày giữa đường

Đọc VB 2: Ếch ngồi đáy giếng

Đọc VB 3: Con mối và con kiến

3
Thực hành tiếng Việt 1
2
Thực hành Tiếng Việt 2
Đọc: VB 3: Con hổ có nghĩa 1
Viết: bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống 3
Nói và nghe 1
7 BÀI 7

THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG

(13 TIẾT)

Đọc VB 1: Cuộc chạm trán trên đại dương 3
Thực hành tiếng Việt 2
Đọc VB 2: Đường vào trung tâm vũ trụ 2
Thực hành tiếng Việt 1
Dấu ấn Hồ Khanh 1
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan tới nhân vật lịch sử 3
Nói và nghe 1
8 BÀI 8

TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

( 13 tiết)

Đọc VB1: Bản đồ dẫn đường 2
Thực hành Tiếng Việt 2
Đọc VB 2: hãy cầm lấy và đọc 2
Thực hành tiếng Việt 2
Đọc VB 3: Nói với con 1
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống 3
Nói và nghe 1
9 BÀI 9

HÒA ĐIỆU VỚI THIÊN NHIÊN

(13 TIẾT)

Đọc VB1: Thủy tiên tháng một 2
Thực hành Tiếng Việt 2
Đọc VB2: Lễ rửa làng của người Lô Lô 2
Đọc VB3: Bản tin về hoa anh đào 2
Thực hành Tiếng Việt 1
Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động 3
Nói và nghe 1
10 BÀI 10

TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG

(6 TIẾT)

Đọc 3
Viết 2
Nói và nghe 1

 

Lưu ý: 

(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng theo nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường)theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

 

(2) Số tiết được dùng để bài dạy/chuyên đề 

 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề 

 

(4) Thiết bị được dùng cho mục đích tổ chức dạy học 

 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng đa năng, bãi tập,…) 

3. Phân phối chương trình Văn 7 sách cũ

 

Tiết Tên bài Ghi chú
1 Cổng trường mở ra
2 Mẹ tôi
3 Từ ghép
4 Liên kết trong văn bản
5 Cuộc chia tay của những con búp bê
6 Cuộc chia tay của những con búp bê
7 Bố cục trong văn bản
8 Mạch lạc trong văn bản
9 Những câu hát về tình cảm gia đình (dạy bài 1 và bài 4)
10 Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người (dạy bài 1 và bài 4)
11 Từ láy
12 Quá trình tạo lập văn bản. – Viết bài tập làm văn số 1 ở nhà
13 Những câu hát than thân (chỉ dạy bài 2 và bài 3)
14 Những câu hát châm biếm (chỉ dạy bài 1 và bài 2)
15 Đại từ
16 Luyện tập tạo lập văn bản
17 Trả bài tập làm văn số 1
18 Từ Hán Việt
19 Sông núi nước Nam
20 Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
21 Phò giá về kinh Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở Phủ Thiên Trường trông ra
22 Từ hán việt (TT)
23 Đặc điểm văn biểu cảm
24 Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
25 Hướng dẫn đọc thêm:Côn Sơn ca – Sau phút chia ly
26 Bánh trôi nước
27 Quan hệ từ
28 Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
29 Qua đèo Ngang
30 Bạn đến chơi nhà
31 Viết bài tập làm văn số 2 tại lớp
32 Viết bài tập làm văn số 2 tại lớp
33 Chữa lỗi về quan hệ từ
34 Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư, Phong Kiều dạ bạc
35 Từ đồng nghĩa
36 Cách lập ý của bài văn biểu cảm
37 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
38 Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (hồi hương ngầu thư)
39 Từ trái nghĩa
40 Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
41 Hướng dẫn đọc thêm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
42 Kiểm tra văn

 

43 Từ đồng âm
44 Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
45 Cảnh khuya
46 Rằm tháng giêng
47 Thành ngữ
48 Trả bài kiểm tra tập làm văn số 2, kiểm tra văn
49 Tiếng gà trưa
50 Tiếng gà trưa (tt)
51 Điệp ngữ
52 Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu
phù hợp để dạy)
53 Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
54 Viết bài tập làm văn số 3 tại lớp
55 Viết bài tập làm văn số 3 tại lớp
56 Chơi chữ
57 Một thứ quà của lúa non (Cốm)
58 Làm thơ lục bát
59 Chuẩn mực sử dụng từ
60 Kiểm tra tiếng Việt
61 Ôn tập văn biểu cảm
62 Mùa xuân của tôi
63 Mùa xuân của tôi(tiếp) Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu
64 Luyện tập sử dụng từ
65 Ôn tập tác phẩm trữ tình
66 Ôn tập tác phẩm trữ tình.(tt)
67 Ôn tập tiếng việt. Ôn tập tiếng Việt (tiếp)
68 Kiểm tra tổng hợp học kỳ I
69 Kiểm tra tổng hợp học kỳ I
70 Chương trình địa phương phần tiếng Việt
71 Trả bài viết số 3, trả bài kiểm tra tiếng Việt
72 Trả bài kiểm tra tổng hợp
73 Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
74 Chương trình địa phương phần văn và tập làm văn
75 Tìm hiểu chung về văn nghị luận
76 Tìm hiểu chung về văn nghị luận 
77 Tục ngữ về con người và xã hội
78 Rút gọn câu
79 Đặc điểm của văn bản nghị luận
80 Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
81 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
82 Câu đặc biệt
83 Bố cục và phương pháp luận trong bài văn nghị luận 
84 Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận
85 Hướng dẫn đọc thêm:Sự giàu đẹp của tiếng Việt
86 Thêm trạng ngữ cho câu.
87 Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh.
88 Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
89 Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)
90 Kiểm tra tiếng Việt

 

91 Cách làm bài văn lập luận chứng minh (chọn dạy: văn chứng minh là gì? những nét đặc trưng của văn chứng minh)
92 Luyện tập lập luận chứng minh
93 Đức tính giản dị của Bác Hồ
94 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
95 Viết bài tập làm văn số 5 tại lớp
96 Viết bài tập làm văn số 5 tại lớp
97 Ý nghĩa văn chương
98 Kiểm tra văn
99 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)
100 Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
101 Ôn tập văn nghị luận
102 Dùng cụm C-V để mở rộng câu
103 Trả bài tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra tiếng việt, trả bài kiểm tra văn
104 Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
105 Sống chết mặc bay
106 Sống chết mặc bay
107 Cách làm bài văn nghị luận giải thích (chọn dạy: văn giải thích là gì? những nét đặc trưng của giải thích)
108 Luyện tập lập luận giải thích – viết bài tập làm văn số 6 ở nhà
109 Hướng dẫn đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
110 Hướng dẫn đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
111 Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu. Luyện tập
112 Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
113 Ca Huế trên sông Hương
114 Liệt kê
115 Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
116 Trả bài tập làm văn số 6
117 Hướng dẫn đọc thêm:Quan Âm Thị Kính
118 Hướng dẫn đọc thêm:Quan Âm Thị Kính
119 Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy.
120 Văn bản đề nghị
121 Ôn tập văn học
122 Dấu gạch ngang
123 Ôn tập tiếng Việt
124 Luyện tập làm văn bản đề nghị
125 Văn bản báo cáo
126 Luyện tập làm văn bản báo cáo
127 Ôn tập làm văn
128 Ôn tập làm văn 
129 Ôn tập tiếng Việt (tiếp)
130 Ôn tập tiếng Việt (tiếp)
131 Chương trình địa phương phần văn và tập làm văn (tiếp)
132 Chương trình địa phương phần văn và tập làm văn (tiếp)
133 Hoạt động ngữ văn
134 Hoạt động ngữ văn (tiếp)
135 Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
136 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
137 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
138 Chương trình địa phương phần tiếng Việt
139 Chương trình địa phương phần tiếng Việt
140 Trả bài kiểm tra tổng hợp

Dowload file tại đây : ke-hoach-day-hoc-mon-ngu-van-7-sach-chan-troi-sang-tao

>> Có thể bạn quan tâm:

bottom-banner

Các Bài Viết Liên Quan