Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán TP.HCM năm 2023 có đáp án

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán TP.HCM năm 2023 có đáp án

cau-1-de-1

cau-3-de-1

cau-4-de-1

cau-6-de-1

cau-7-de-1

cau-1-de-2

cau-3-de-2

cau-4-de-2

cau-6-de-2

cau-8-de-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: