Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2023 có đáp án

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2023 có đáp án

cau-1-de1

cau-4-de1

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-1

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-2

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-3

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-4

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2022-5

cau-1-de2

cau-3-de2

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2021

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2021-1

de-thi-mon-toan-vao-10-da-nang-2021-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: