Ngữ pháp reported speech – câu tường thuật tiếng Anh 12

[email protected] - 28/07/2023

Để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác thì không thể bỏ qua phần ngữ pháp. Một loại câu quan trọng và đặc biệt trong tiếng Anh đó chính là câu tường thuật tiếng Anh lớp 12 (reported speech), bài viết sau đây của Marathon Education cũng chính là để giới thiệu về loại câu này, giúp mọi người nắm vững các quy tắc cũng như cách sử dụng câu tường thuật.

Phân biệt câu trực tiếp và câu gián tiếp

1. Câu trực tiếp là gì? Câu gián tiếp là gì? Phân biệt câu trực tiếp và gián tiếp

  • Câu trực tiếp: Là câu mà người nói dùng để truyền đạt thông tin trực tiếp cho người nghe. Ví dụ:

“I love chocolate,” she said.

⇒ Trong ví dụ trên, câu trực tiếp là “I love chocolate”.

  • Câu gián tiếp: Là câu tường thuật lại những gì người khác nói một cách gián tiếp. Đây là cách thông dịch lại một câu trực tiếp một cách có ý tứ hơn và chuẩn mực hơn. Ví dụ:

She said that she loved chocolate.

⇒ Trong ví dụ trên, câu gián tiếp là “she loved chocolate”.

  • Phân biệt câu trực tiếp và gián tiếp: Để phân biệt câu trực tiếp và câu gián tiếp, chúng ta có thể nhìn vào cách dùng động từ tường thuật (reporting verb). Nếu động từ tường thuật được sử dụng trong câu tiếp theo (sau câu nói ban đầu) thì đây là câu gián tiếp và động từ này sẽ được đặt ở dạng gián tiếp. Nếu động từ tường thuật không xuất hiện trong câu kế tiếp thì câu nói ban đầu sẽ là câu trực tiếp. Ví dụ:

“I am going to the park,” she said. (câu trực tiếp)

She said that she was going to the park. (câu gián tiếp)

 

“I will study English tomorrow,” he said. (câu trực tiếp)

He said that he would study English the next day. (câu gián tiếp)

>> Có thể bạn cần: Khái niệm, cách dùng mệnh đề quan hệ lớp 12 (relative clause)

2. Cách tường thuật từ câu trực tiếp sang gián tiếp

cách tường thuật câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Thay đổi thì của động từ

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta cần thay đổi thì của động từ. Cụ thể:

  • Nếu câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn (simple present) => thì trong câu gián tiếp sẽ chuyển thành thì quá khứ đơn (simple past). Ví dụ:

“I am happy,” she said. (câu trực tiếp)

She said that she was happy. (câu gián tiếp)

  • Nếu câu trực tiếp ở thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) => thì trong câu gián tiếp sẽ được chuyển thành thì quá khứ tiếp diễn (past continuous). Ví dụ:

“I am studying English now,” he said. (câu trực tiếp)

He said that he was studying English then. (câu gián tiếp)

  • Nếu câu trực tiếp ở thì hiện tại hoàn thành (present perfect) => thì trong câu gián tiếp sẽ chuyển thành thì quá khứ hoàn thành (past perfect). Ví dụ:

“I have finished my homework,”she said. (câu trực tiếp)

She said that she had finished her homework. (câu gián tiếp)

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

 

 

Thay đổi các đại từ và trạng từ chỉ vị trí

  • Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta cần thay đổi các đại từ và trạng từ chỉ vị trí (place and time expressions) để phù hợp với thì mới. Ví dụ:

“I will meet you tomorrow,” he said. (câu trực tiếp)

He said that he would meet me the next day. (câu gián tiếp)

⇒ Trong ví dụ này, đại từ “you” đã được thay bằng “me”, và từ “tomorrow” đã được thay bằng “the next day”.

>> Mời bạn đọc thêm: Công thức, cách dùng câu điều ước trong tiếng Anh

Sử dụng các liên từ tường thuật

  • Để kết nối giữa câu trực tiếp và gián tiếp, chúng ta sử dụng các liên từ tường thuật (reporting verbs). Các liên từ tường thuật này thường được đặt ở một số vị trí khác nhau trong câu, tùy vào mục đích của người viết. Ví dụ:

“I am tired,” she said.

She said that she was tired.

⇒ Trong ví dụ này, liên từ tường thuật là “that”.

  • Tuy nhiên, ngoài “that”, chúng ta còn có thể sử dụng các liên từ tường thuật khác như “if”, “whether”, “how”, “what”, “who”, “where”, … để thể hiện sắc thái khác nhau của câu tường thuật. Ví dụ:

“Do you like ice cream?” she asked.

She asked me if I liked ice cream.

⇒ Trong ví dụ này, liên từ tường thuật là “if”.

Tổng kết

Chúng ta đã tìm hiểu về ngữ pháp câu tường thuật (reported speech) trong tiếng Anh lớp 12 và đã biết cách phân biệt giữa câu trực tiếp, gián tiếp cũng như cách tường thuật từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Việc nắm vững kiến thức này sẽ giúp chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và chính xác hơn trong giao tiếp thông qua việc tường thuật lại ý kiến của người khác. Bạn có thể tham gia lớp học tập trực tuyến để nâng cao kỹ năng tiếng Anh cùng Marathon nhé!

bottom-banner

Các Bài Viết Liên Quan