Tổng quan lý thuyết về hàm số lớp 10, các dạng bài tập hàm số

ziven - 04/10/2023

Lý thuyết hàm số 10 là một phần quan trọng trong toán học. Các hàm số phức tạp có thể được phân tích và hiểu bằng cách sử dụng các khái niệm và phương pháp đặc biệt. Bài viết này sẽ khám phá những khía cạnh cơ bản của lý thuyết hàm số 10 và cung cấp ví dụ về các dạng bài tập liên quan đến chủ đề này.

1. Lý thuyết hàm số lớp 10

1.1. Hàm số là gì?

Giả sử D ⊂ R, D ≠ ϕ. Hàm số xác định trên D theo quy tắc f, x ∈ D và y ∈ R. Ta có ký hiệu:

  • f: D → R
    x ↦ y = f ( x )

D: Tập hợp xác định; x: Biến số; y0= f(x0) tại x = x0.

Hàm có thể ở dưới dạng công thức, biểu đồ hoặc bảng.

Lưu ý: Nếu hàm số dưới dạng công thức nhưng không cho tập xác định thì ngầm hiểu rằng tập xác định D là các số x ∈ R, đáp ứng điều kiện các phép toán trong công thức có nghĩa. 

1.2 Đồ thị của hàm số 10

Đồ thị hàm số:

f: D → R

x ↦ y = f ( x )

là tập hợp các điểm (x, f ( x )), x ∈ D trên mặt phẳng tọa độ.

Có 2 dạng đồ thị hàm số 10 mà học sinh cần lưu ý:

Đồ thị hàm số bậc nhất: y = ax + b có dạng đường thẳng.

Đồ thị hàm số bậc nhất

Đồ thị hàm số bậc nhất

Đồ thị hàm số bậc hai: y = ax2 có dạng đường parabol. 

Đồ thị hàm số bậc hai

Đồ thị hàm số bậc hai

>> Có thể bạn quan tâm:

1.3 Bảng biến thiên của hàm số

  • Hàm số y = f ( x ) là đồng biến (tăng) trên khoảng (a; b) nếu với mọi x1, x2 ∈ (a; b) mà: x1 < x2 ⇔ f ( x1 ) < f ( x2 ). 
  • Hàm số y = f ( x ) là nghịch biến (giảm) trên khoảng (a; b) nếu với mọi x1, x2 ∈ (a; b) mà: x1 < x2 ⇔ f ( x1 ) > ( x2 ). 

Bảng biến thiên hàm số 10

Bảng biến thiên hàm số 10

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

 

 

1.4 Xét tính chẵn lẻ của hàm số 10

Cho hàm số y = f ( x ), thuộc tập hợp D, ta có:

  • Hàm số y = f ( x ) là hàm chẵn nếu x ∈ D, −x ∈ D và f ( −x ) = f ( x ).
  • Hàm số y = f ( x ) là hàm lẻ nếu x ∈ D, −x ∈ D và f ( −x ) = − f ( x ).

Đồ thị hàm số 10 tính chẵn lẻ có dạng như sau:

Đồ thị chẵn có trục tung là trục đối xứng

Đồ thị chẵn có trục tung là trục đối xứng

Đồ thị lẻ có gốc tọa độ là tâm đối xứng

Đồ thị lẻ có gốc tọa độ là tâm đối xứng

2. Các dạng bài tập hàm số lớp 10

2.1 Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm

Phương pháp giải: Tính giá trị hàm số y = f ( x ) tại x = a. Ta thực hiện thay x = a vào biểu thức hàm y để được f ( a ). Tính giá trị f ( a ) sẽ ra giá trị hàm số y = f ( x ) tại x = a.

Ví dụ 1: Cho hàm số dưới đây. Yêu cầu tính giá trị f ( 1) và f ( -2 )

Tính giá trị của hàm số tại một điểm

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải vd 1

Ví dụ 2: Cho hàm số dưới đây. Yêu cầu tính f (x) tại x=2 và x=4. 

vd 2 Yêu cầu tính f (x) tại x=2 và x=4

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải vd 2

Ví dụ 3: Một vật rơi tự do ở khoảng cách 400m so với mặt đất. Quãng đường chuyển động S(m) của vật phụ thuộc vào thời gian t (giây). Công thức s = 4t2. Tính thời gian vật tiếp đất. 

Khoảng cách giữa vật và đất là 400m. Thay s=400, ta được:

400 = 4t2 ⇔ t2 = 100, vậy t = 10 (giây). 

2.2 Dạng 2: Tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp giải: Đối với dạng bài tìm tập xác định hàm số 10, học sinh cần vận dụng lý thuyết. Theo đó, tập xác định của hàm y = f ( x ) là tập hợp các giá trị x sao cho f ( x ) có nghĩa. 

Một số tập xác định đặc biệt mà học sinh cần ghi nhớ:

Một số tập xác định đặc biệt mà học sinh cần ghi nhớ

Ví dụ 1: Tìm tập xác định của hàm số:

Ví dụ 1 Tìm tập xác định của hàm số

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải vd 3

2.3 Dạng 3: Xác định tính chẵn lẻ của hàm số

Phương pháp giải: 

Bước 1: Xét tập D là tập đối xứng.

Bước 2: Tính f ( −x ):

  • Nếu f ( −x ) = f ( x ) thì hàm chẵn.
  • Nếu f ( −x ) = −f ( x ) thì hàm lẻ. 

Bước 3: Vẽ đồ thị hàm số.

Ví dụ 1: Tính chẵn lẻ của hàm số sau:

Ví dụ 1 Tính chẵn lẻ của hàm số

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải vd 4

Trên đây Marathon Education đã tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập hàm số 10. Đối với dạng bài hàm số 10, học sinh cần nắm vững lý thuyết và cách vận dụng linh hoạt để giải quyết các bài tập thực tế. Marathon chúc các em thành công!

>> Có thể bạn quan tâm:

bottom-banner

Các Bài Viết Liên Quan